Kategorie
Uncategorized

ARTYKUŁ 4 KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Created in Canva

1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub poddaństwie.

2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

3. W rozumieniu tego artykułu pojęcie ” Pracy przymusowej lub obowiązkowej” nie obejmuje:

a) żadnej pracy jakiej wymaga się zwykle w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej zgodnie z postanowieniami artykułu 5 niniejszej Komnwencji lub w okresie warunkowego zwolnienia

b) żadnej służby o charakterze wojskowym, bądź służby wymaganej zamiast obowiązkowej służby wojskowej w tych krajach, które uznają odmowę służby wojskowej że względu na przekonania

c) żadnych świadczeń wymaganych w stanach nazdwyczajnych lub klęsk żywiołowych lub dobru społeczeństwa

d) żadnej pracy ani świadczeń stanowiących część zwykłych obowiązków obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *