POMOCNE AKTY PRAWNE

Konstytucja RP

Europejska Konwencja Praw Człowieka – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Ustawa o ochronie Konkurencji i Konsumenta

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy I o zmianie Kodeksu Cywilnego

Karta Narodów Zjednoczonych

Deklaracja Praw Człowieka ONZ

SPRAWIEDLIWE INSTYTUCJE STOJĄCE NA STRAŻY PRAW – case z życia

Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta