MOJA MISJA

Moją wizją, jako założyciela fundacji jest ochrona praw człowieka w Polsce poprzez edukację, kulturę i przywracanie wiary w lepszy świat. Wizją drogi do celu jest zdobywanie jej podczas całego życia. Obejmuje trzy kluczowe obszary życia człowieka edukację, kulturę i opiekę społeczną, gdzie pierwszy obszar koncentruje się na wychowaniu w duchu ciągłego doskonalenia się, odwagi, korzystania z obrony koniecznej, wolności słowa w społeczeństwie, drugi obszar zaprasza do eksplorowania świata muzyki i sztuki, celebrowania wspólnych chwil, a trzeci obszar daje nadzieję, że zawsze można liczyć na mentoring, prawo, a także wiarę, że zawsze znajdzie się ktoś, kto poda pomocną dłoń po traumatycznych doświadczeniach.

Jakie są główne cele ?

Cele fundacji dotyczą ochrony praw człowieka w Polsce poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne w internecie i przestrzeni publicznej w obszarze:

  1. Oświaty i wychowania
  2. Kultury i sztuki
  3. Opieki i pomocy społecznej

Początek kampanii każdorazowo zainauguruje koncert „ Światło księżyca” oraz wystawa „ Bliżej Artysty”. Założyciel fundacji doświadczony incydentami łamania praw człowieka doskonale rozumie jak ważne są grupy wsparcia w drodze do prawdy i przywrócenia wiary w sprawiedliwości oraz jak ważne jest odnalezienie właściwej ścieżki dalszego sensu życia. Grupy wsparcia w postaci przyjaciół, pracodawców, artystów, reżyserów, muzyków, terapeutów, sportowców, himalaistów, trenerów indywidualnych zawsze pomagają. Pomoc ma charakter edukacyjny, a celem nadrzędnym jest odnalezienie spokoju, eliminacji stresu w organizmie osoby doświadczającej przemocy w postaci łamania praw człowieka i wszelkiej rażącej niesprawiedliwości.

Na czyją rzecz działamy?

Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjno – informacyjną społeczeństwa w Polsce w zakresie ochrony praw człowieka, społeczność doświadczającą łamania praw człowieka w Polsce. Na podstawie własnych traumatycznych i długoletnich doświadczeń fundatora, fundacja ma pełną wiedzę o sposobach łamania praw człowieka w Polsce z jakimi muszą się mierzyć Polacy.

W jaki sposób działamy ?

Dla podopiecznych, wszelkich darczyńców i przyjaciół zostaną zorganizowane rozwojowe projekty:

  1. Weekendy przedsiębiorczości – „Stoją za Tobą prawa człowieka – więc działaj”
  2. Mikro festiwale filmów animowanych – „Zre-Animuj swoje życie.”
  3. Tworzenie grup wsparcia ma na celu wychodzenie ze skutków naruszenia praw człowieka, jakimi jest silny stres pourazowy objawiający się w postaci poczucia bezsilności, wykluczenia, trudnych relacji prywatnych i zawodowych, poważnych chorób kręgosłupa – zwyrodnień, chorób nowotworowych oraz strachu i braku zaufania. Podopieczni mogą ponadto współtworzyć kampanie informacyjno – edukacyjne, na bazie własnych doświadczeń, aby przeciwdziałać łamaniu praw człowieka w Polsce.

Patronem fundacji jest śp. Bartłomiej Juszczyk przedsiębiorca z Krakowa.

Źródło: unsplash.com

„Zbudować się” można tak naprawdę czymkolwiek. To może być szczęśliwa rodzina, to mogą być storczyki, jakieś hobby, wszystko co pozwala człowiekowi wierzyć w siebie.”

Mount Everest Biznesu Zbigniew Kowalski, Marcin Renduda, Krzysztof Wielicki